Telefon : +90 (322) 346 33 87

Jeofizik Çalışmaları

Jeofizik Çalışmalar

 

Jeofizik Çalışmalar1. Jeofizik Çalışmalar
1.1.Sismik Kırılma YÖntemi
Sığ sondaj kuyularının dibinde dinamit patlatmak veya ağır bir cismi kaldırıp bırakmak suretiyle meydana gelen sarsıntıyı ( titreşimi ) atış noktasından belirli uzaklarda yerleştirilmiş olan jeofonlar ve kayıtçılarla kaydettikten sonra elde edilen sismogramlardan yeraltının jeolojik yapısını hesap yoluyla çıkarma işlemine “sismik prospeksiyon” denir. Sismik yÖntem harcamalar ve çalıştırdığı jeofizikçiler bakımından birkaç faktÖrden kaynaklanır. Bunlar arasında en Önemlileri yüksek doğruluk, yüksek çÖzüm gücü ( ayırım ) ve sahip olduğu büyük nüfus derinliğidir.
Temel sismik arama tekniği sismik dalgaların üretilmesi ve kaynaklardan( ekseriyetle kaynağı doğrultulmuş düz bir hat boyunca düzenlenmiş ) jeofon serilerine giden dalgalar için gerekli zamanı Ölçmekten ibarettir. Çeşitli jeofonlara geliş zamanları bilgisi ve dalgaların hızlarından, sismik dalga yollarının yeniden oluşturulmasında çalışır. Yapısal bilgiyi çıkarmada başlıca iki yol vardır
1-İki kayaç tabakası arasında ara yüzey boyunca olan kırılma yolu (refraksiyon )
2-İki tabakayı birleştiren sınırda yansıtıp yeryüzeyine dÖnen yansıma yolu, yansıtılmış
yol ( refleksiyon )

Her iki tip için gidiş zamanları kayaçların fiziksel Özelliklerine ve tabakaların durumlarına bağlıdır. Sismik aramanın amacı; gÖzlenen varış zamanları, genlik ve frekans değişiminden, kayaçlar ve Özellikle tabakaların durumu hakkında bilgiyi ortaya çıkarmaktır.
Sismik Çalışmalarımızda; Geometrics Smart Seis SE marka sismik Ölçüm cihazı, jeofonlar ve diğer sismik ekipmanları kullanılmaktadır.
Ölçümlerden elde edilen kayıtlar yerinde kontrol edilir, gerekli düzeltmelerden geçirildikten sonra elde edilen kırılma Ölçümleri, dinamik ve elastik parametreler Seis Imager
1D Pickwin/Surface Wave Analysis bilgisayar softwareleri kullanılarak modelleme yapılır, bÖylelikle değerlendirmeye gidilmiş-ve yorumlanmış olur.

1.2. Elektrik Özdirenç (Rezistivite) YÖntemi
Kontrol edilebilen bir doğru akımı (DC) iki elektrot (akım elektrotları) yardımı ile yere uygulamak ve bunlar arasında oluşan potansiyel farkı diğer iki elektrot (potansiyel elektrotları) aracılığı ile Ölçülüp kaydetmektir.
Rezistivite Ölçümleri ile yeraltının litolojik yapısı, faylar, tabakaların gÖrünür Özdirenç değerleri (Ωm), tabaka kalınlıkları, jeolojik birimlerin su ile olan ilişkisi gibi yapısal Özellikler tespit edilir. Arazide Ölçülen DES noktalarına ait tüm arazi eğrileri/değerleri abak ve bilgisayar değerlendirme programlarında ayrı ayrı değerlendirilir ve elde edilen bu değerler kıyaslanarak veri bütünlemesi sağlanır.
Şirketimiz bünyesinde Zeminin litolojik yapısını aydınlatmak amacıyla uygulanan jeofizik-rezistivite çalışmalarında 4 elektrotlu 12 volt akü ile beslenen, alıcı ve vericisi üzerinde olan 0.1 mV hassasiyetle çalışan RAV1 model rezistivite cihazı kullanılmaktadır.

Zemar sondaj kendi bünyesindeki teknik ekip, araç gereç ve deneyimli jeofizik mühendisleriyle hizmet vermektedir.

Adana yüreğir'deki Tüm okulların kıyafetleri Gnc MODA'da satılmaktadır. 75.Yıl Anadolu Lisesi kıyafetleri Gnc MODA 'da satılmaktadır. TOKİ Köprülü Anadolu Lisesi kıyafetleri Gnc MODA 'da satılmaktadır. Dadaloğlu Anadolu Lisesi kıyafetleri Gnc MODA 'da satılmaktadır. Enver Kurttepeli Anadolu Lisesi kıyafetleri Gnc MODA 'da satılmaktadır. Melikşah Anadolu Lisesi kıyafetleri Gnc MODA 'da satılmaktadır. Sunar Nuri Çomu Anadolu Lisesi kıyafetleri Gnc MODA 'da satılmaktadır. Yüreğir Halıcılar Anadolu Lisesi kıyafetleri Gnc MODA 'da satılmaktadır.